ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบผู้บริหารและพนักงานในกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 2 ปี 2567 เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงผลการดำเนินงานในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 และมอบนโยบายการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2567 โดยเน้นการบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตรวจเช็กสุขภาพธุรกิจและสอบถามความต้องการและช่วยเหลือลูกค้า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเปราะบาง

โดยธนาคารได้เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกิจกรรมเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงาน ขณะที่เพิ่มพูนทักษะและความพร้อมให้พนักงานมี EXIM DNA พร้อมขับเคลื่อนภารกิจองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ EXIM BANK เป็นองค์กรที่สนับสนุนและยอมรับความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียม โดยมีการมอบรางวัล EXIM Proud Officer Award และรางวัลกิจกรรม EXIM Pride Month ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK เดินทางไปพบปะหารือผู้บริหารหน่วยงาน สปป.ลาว ประกอบด้วย นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว นางฟองจินดา แสงสุลิวง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ นายสุพัก ถิ่นไซพอน ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นายวงสกุล ยิ่งยง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของ EXIM BANK สู่การเป็น Green Development Bank ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืน ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับนายมารุต เจริญศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารตามหลักมาตรฐานและมุ่งเน้นนวัตกรรม จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก EXIM BANK ณ ที่ทำการบริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับนายลอว์เรนซ์ อะจินแซม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา (Ghana Export-Import Bank: GEXIM) และคณะ ในการพบปะและหารือแนวทางส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลความรู้ โอกาส และเงินทุนในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการค้าออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK สำนักงานเขตพญาไท และจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นทองนพเก้า และทาสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสน ณ สวนพญาไทภิรมย์ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและนมพร้อมดื่มให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา

Page 1 of 6
X

Right Click

No right click