ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น

X

Right Click

No right click