December 03, 2023

Corporate Move

เสริมพอร์ตพลังงานทดแทนเพิ่ม คาดหมายเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2571
 สมาคมการขายตรงไทย แต่งตั้ง ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการขายตรงไทย พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ กำหนดนโยบาย สานความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจขายตรงให้สอดรับกับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจและกระแสโลก พร้อมกระตุ้นความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระ…
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ Superbrand Awards"
โอกิลวี่ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง จิรวรา วีรยวรรธน ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล
เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สู่เป้าหมาย Net Zero GHG
TV TOKYO Corporation (ทีวีโตเกียว คอร์ปอร์เรชัน) ประกาศลงทุนใน POPS Worldwide (พ็อพส์ เวิลด์ไวด์)…
ศึกษาความเป็นไปได้ใช้พลังงานเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซ LNG และสำรวจแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ
X

Right Click

No right click