February 06, 2023
CSR

efin ร่วมนโยบายผู้ว่า 'ชัชชาติ' ปลูกต้นไม้ 6,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว กทม.

July 05, 2022 801

“พรเลิศ เตชะรัตโนภาส” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ efin ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำสื่อออนไลน์ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย ภายใต้ www.efinancethai.com ขอร่วมผนึกกำลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กทม. ขานรับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” สานต่อแนวคิด “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”  ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน

โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม efin จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,000,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟอกอากาศให้กับชาว กทม. ซึ่งทางกลุ่ม efin เตรียมปลูกจำนวน 6,000 ต้น ในระยะเวลา 4 ปี ส่วนกำหนดเวลาและสถานที่จะประสานกับทาง กทม. ในลำดับถัดไป  ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 65 ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า  ดีใจคนแห่จองปลูกต้นไม้ทะลุ 1.3 ล้านต้นแล้ว

X

Right Click

No right click