September 27, 2022
CSR

กลุ่มธุรกิจ efin มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่สำนักอนามัย

August 03, 2022 237

กลุ่มธุรกิจ efin ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมด้านการลงทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่สำนักอนามัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตของคนไทยที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงต้องเร่งปูพรมฉีดวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับประเทศตามแนวนโยบายของภาครัฐ ซึ่งภารกิจการมอบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ มุ่งหวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ล่าสุด นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (กลุ่มธุรกิจ efin) ได้เดินทางไปส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้สำนักอนามัยอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังมีต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก
พญ.ป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย​ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.ดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นางทรงพร วิทยานันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข​ สำนักอนามัย นางนภัสชล ฐานะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุข สำนักอนามัย น.ส.สุภาพรรณ วิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข​ สำนักอนามัย ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร อาคาร กีฬาเวสน์ 1
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

X

Right Click

No right click