February 06, 2023
CSR

“ซี-วิท” เดินหน้ามอบซี-วิท 1 ล้านกล่องให้เด็กไทยทั่วประเทศ นำร่อง “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ”

November 07, 2022 341

ซี-วิท (C-vitt) เดินหน้าลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเยาวชนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt)

ลุยกิจกรรมใหญ่ “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน” มอบ ซี-วิท มินิ ผลิตภัณฑ์ วิตามินซี 200% จำนวน 1,000,000 กล่อง

 

พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) นำร่องที่แรก มอบให้แก่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก มร. โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบซี-วิท มินิ จำนวน 40,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่น้องๆ เยาวชน ในการดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย อันประกอบไปด้วย หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” เชียงราย และ “หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

โดยมี นางสาวจันทิรา สมบุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นางธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมนำเยี่ยมชมบรรยากาศและความเป็นอยู่ของเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

X

Right Click

No right click