CSR

นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร เป็นตัวแทนชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ มอบเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (High Flow…
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังมีความรุนแรงและมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Sea (Group) และบริษัทในเครือ ได้แก่ การีนาและช้อปปี้ จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต
ในโอกาสวันไปรษณีย์โลก หรือ World Post Day 9 ตุลาคม นับเป็นวันสำคัญของหน่วยงานที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้คนมาตั้งแต่อดีต ที่เชิญชวนให้ผู้คนรำลึกถึงการเขียนจดหมาย ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพผ่านตัวอักษร…
โอกาสสำคัญของแบรนด์ผู้ประกอบการที่ต้องการการรับรองสถานะ “Plastic Neutral” เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่าและเข้าสู่สถานะแบรนด์สีเขียวด้วยการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล (Corsair…
จบไปแล้วกับงาน BIG DAY 2021 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยงาน BIG DAY…
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำมาโดยตลอดมากมายหลายโครงการ จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวสืบสานศาสตร์พระราชบิดาแห่งการพัฒนาบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยกรมชลประทานได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชดำริกว่า…
คุณเจตน์ บูรณะโสภณ ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมสำนักงานทิพยประกันภัย สาขาร้อยเอ็ดและสาขานครราชสีมา นำทีม TIP Smart…
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ามอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการ…
 ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ มุ่งสานต่อภารกิจเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็น…
ดีแทค เน็ตทำกิน จับมือ ดีป้า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดโครงการ เน็ตทำกิน…
X

Right Click

No right click