×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

NPS เฮ! ขายหุ้นกู้ 3000 ล้านทะลุเป้า โชว์งบสวยครึ่งปีกำไร 996 ล้านบาท

August 21, 2020 5016

NPS ประกาศความสำเร็จภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้สามารถระดมทุนได้กว่า 3,681.90 ล้านบาทเกินกว่าเป้าหมายเสนอขายที่ 3,000 ล้านบาท

และหุ้นกู้สำรอง 2,000 ล้านบาท พร้อมโชว์งบสวยครึ่งปีแรกเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีรายได้รวม 7,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และกำไรสุทธิ 996 ล้านบาท

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (National Power Supply Public Company Limited “NPS”) รายงานผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) 2563 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงถึงแม้ว่าลูกค้าภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ต้องลดกำลังการผลิตและลดการใช้ไฟฟ้าลง โดยบริษัทฯ มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 รวมทั้งสิ้น 7,914 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 5.6 และมีกำไรสุทธิจำนวน 996 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 962 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2563

ผู้บริหารของ NPS ชี้แจงว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2563 มาจากการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงไฟฟ้า และโรงงานผลิตเอทานอล ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในปี 2563

ทั้งนี้ผลประกอบการสำหรับครึ่งแรกของปี 2563 ดังกล่าว ยังไม่รวมรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ปรับโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ตามสัญญา PPA เดิมเป็นแบบ Feed-in-Tariff (FiT) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา PPA ที่มีกับ กฟผ. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 หลังจากนั้นบริษัทจะสามารถบันทึกรายการปรับปรุงรายได้สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 3, 4, 5, 6 และ 11 ของบริษัท สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 16 ธันวาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนประมาณ 104 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 ด้วย

อนึ่ง ผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามแผนงานและประมาณการที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และนักลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปทราบในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดที่มีระยะเวลาไถ่ถอน 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท และชนิดที่มีระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดให้มีหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) จำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้แต่ละชนิดด้วย

ซึ่งการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี โดยบริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชนิดรวมกันทั้งสิ้น 3,681.90 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายหุ้นกู้หลักที่ตั้งเป้าไว้ 681.90 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนในหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน และโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิตรวมกว่า 726.05 เมกะวัตต์เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลอันดับหนึ่งของไทย ปัจจุบันมีโครงสร้างธุรกิจครอบคลุมใน 3 ด้านได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เอ็นพีเอสได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และชุมชนเพื่อเพิ่มสุขอนามัย ให้ชุมชนสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างเข้มแข็ง

X

Right Click

No right click