August 17, 2022

ยูโอบี ประเทศไทย จ้างงานเพิ่ม 1,000 อัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

August 03, 2022 161

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยการจัดงาน Open House ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2565 เพื่อเปิดรับบุคลากรรวม 1,000 อัตรา สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการธนาคารทุกระดับ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจธนาคารภายหลังการประกาศเข้าซื้อกิจการธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Consumer Banking Business) จากซิตี้กรุ๊ป เมื่อต้นปี

การเปิดรับบุคลากรเพิ่มในครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยอัตราที่รับเพิ่มร้อยละ 40 เป็นตำแหน่งผู้จัดการความสัมพันธ์ ร้อยละ 20 เป็นตำแหน่งพนักงานสาขา และร้อยละ 40 เป็นตำแหน่งในแผนกสนับสนุน

จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่ 610,000 คน ในไตรมาสแรกของปี 2565 โดยพบว่าการว่างงานในกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาสูงยังคงสูงอยู่ โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังว่างงานคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด หรือ 225,000 คน

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในขณะที่เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ยูโอบีขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว เราหวังว่าการเปิดรับบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อมาร่วมทีมกับเราจะไม่เพียงแต่สนับสนุนการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยด้วย เรายินดีต้อนรับผู้ที่กำลังหางานทุกท่านเข้าร่วมงาน Open House ของธนาคาร ที่มีตำแหน่งว่างสำหรับพนักงานใหม่ 1,000 อัตรารออยู่”

X

Right Click

No right click