September 26, 2022

EXIM BANK จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

August 09, 2022 1330

นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ (ขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล (ซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในพิธีเปิดโครงการ “New Gen Exporter” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC)

เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและโอกาสเข้าถึงตลาดต่างประเทศ สร้างชุมชนผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการให้คำปรึกษาและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจส่งออก เช่น การค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจับคู่กับผู้ซื้อต่างประเทศ การตลาด โลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์ทางการค้า พิธีการศุลกากร  และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 ราย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 

X

Right Click

No right click