ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล พร้อมด้วย นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลยุทธ์ลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวม ร่วมรับรางวัลThe Best for Wealth Transfer / Succession Planning in Thailand” จาก The Asiamoney Private Banking Awards 2023 ตอกย้ำแบรนด์ที่ส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการนำเสนอบัตรเครดิต ttb reserve (ทีทีบี รีเซิร์ฟ) และ โซลูชันทางการเงินที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งแบบครบวงจรเพื่อยกระดับชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้นในทุกมิติ

นายปิติ  ตัณฑเกษม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนานิสิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หรือ Tech Talent เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่และสร้างบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT-Computer Engineering & Digital Technology) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่แตกต่างจากการเรียนตามหลักสูตรทั่วไป มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนดิจิทัลคุณภาพสูง โดยมีนายนริศ  สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า ttb analytics ทีเอ็มบีธนชาต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์  สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ การสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดี เปรียบเสมือนการมีกุญแจสำคัญเพื่อไขไปสู่อนาคตที่สดใสของลูก

จับมือพันธมิตรร้านอาหารชั้นนำ มอบส่วนลดเพิ่มทันที 400 บาท จากโปรปกติ

Page 1 of 21
X

Right Click

No right click