กทพ. แจ้งปิดทางลงด่านฯ ปากน้ำ 3 (ทางออก 3) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.

May 29, 2024 105

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง บริเวณ Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

โดย กฟภ. มีกำหนดเข้าปรับปรุงโคมไฟ Canopy บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 3 (ทางออก 3) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 22.00  - 04.00 น. กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางลงบริเวณด่านฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่จะใช้ทางลงบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 3 (ทางออก 3) ให้เบี่ยงไปใช้ทางลงบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 (ทางออก 2) แทนเป็นการชั่วคราว

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Related items

X

Right Click

No right click