กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงาน "DiverCity Talk" ต่อเนื่องปีที่ 3 ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ และการตลาดแบบมีส่วนร่วม”

June 12, 2024 75

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงาน DiverCity Talk” ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ และการตลาดแบบมีส่วนร่วม” มุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีพนักงาน พันธมิตร และคู่ค้า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารบิ๊กซีเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่

ภายในงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันความรู้และลงลึกถึงเนื้อหาด้านการเข้าใจถึงความหลากหลายที่แท้จริงเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้ โดย คุณทิป - มัณฑิตา จินดา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องมือทางการตลาด ผู้ก่อตั้ง Digital Tips Academy และเจ้าของเพจ Digital Tips Academy และ คุณทอย - กษิดิศ สตางค์มงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าขอเพจ Data Rockie และ คุณเฟี๊ยต - ธัชนนท์ จารุพัชนี ดีเจจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน

คุณทิป - มัณฑิตา จินดา กล่าวถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งรวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น และในฐานะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าและบริการนั้นองค์กรควรมีการปรับตัวอย่างไร และใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบไหนให้เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด

ทางด้าน คุณทอย - กษิดิศ สตางค์มงคล แชร์ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้องค์กรเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่นับวันยิ่งมีความแตกต่างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแนะนำถึงเครื่องมือใหม่ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้

นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในการมุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมในทุกมิติ เพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคทั้งในและนอกองค์กร ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และทุกๆ คน เพื่อตอกย้ำว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน

 

X

Right Click

No right click