November 28, 2022

EXIM BANK จับมือ ธ.ก.ส. จัดสัมมนา “เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก”

March 06, 2019 1449

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุรชัย รัศมี (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก (Smart Farmer to Global)” ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรด้านการส่งออกและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในการส่งออก พร้อมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพิ่มโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click