January 30, 2023

บ้านปูฯ เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

May 26, 2020 1168

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และรองศาสตราจารย์ นพ. พฤหัส ต่ออุดม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทำพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จากงบประมาณสนับสนุนของบ้านปูรวมมูลค่า 30,000,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลธรรมศาตร์ฯ ในการดูแลและรองรับผู้ป่วยโควิด-19  ด้วยห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 11 เตียง ที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก นอกจากนี้บ้านปูฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ เช่น เครื่องช่วยหายใจจำนวน 11 เครื่อง, เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล, เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ด้วย

โดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน “มิตรผล-บ้านปู  รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่บ้านปูฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายความช่วยเหลือสู่ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

X

Right Click

No right click