เจนเนอราลี่ จับมือเกียรตินาคินภัทร จัดงาน “KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2019” มอบรางวัลเกียรติยศประจำปี 2562

October 20, 2020 2117

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  

และนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  จัดงาน KKPGEN BEST IN CLASS ANNUAL AWARDS 2019 ฉลองความสำเร็จและมอบรางวัลผู้ทำผลงานสุดยอด KKPGEN ประจำปี 2019 ได้แก่ รางวัลผลงานเบี้ยประกันยอดเยี่ยมระดับภาค ระดับเขต ระดับสาขา และระดับบุคคล

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารทั้งสององค์กรได้ร่วมกันประกาศภารกิจเป้าหมายประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2020 รวมถึงแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในปีนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click