December 07, 2021

EXIM BANK จัดกิจกรรม “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ส่งมอบอาหารปรุงสุกรวมกว่า 10,000 กล่อง

September 28, 2021 302

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกรรมการ EXIM BANK ประกอบด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และนายคณิทธิ์ สว่างวโรรส อดีตกรรมการ EXIM BANK ประกอบด้วย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และ ดร.มาส ตันหยงมาศ พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อส่งมอบพร้อมขนม และเครื่องดื่มรวม 2,200 กล่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และกักตัวในชุมชน

รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 311 ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 312 เขตหลักสี่ ชุมชนซอยสวนรื่น ชุมชนริมคลองบางซื่อ เขตบางซื่อ ชุมชนริมคลองสามเสน ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โรงเรียนการไปรษณีย์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี และแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ทั้งนี้ “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” จัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม-25 กันยายน 2564 ส่งมอบอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ทั้งสิ้นกว่า 10,000 กล่อง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชน โรงพยาบาล ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ และผ่านมูลนิธิต่าง ๆ

 

X

Right Click

No right click