September 27, 2022

EXIM BANK สนับสนุน TTA ขยายธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

July 15, 2022 421

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงขอบคุณ EXIM BANK ซึ่งทำหน้าที่มากกว่าหุ้นส่วน (Beyond Partners) โดย EXIM BANK ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัท TTA ตลอดระยะเวลาราว 2 ทศวรรษ ทำให้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) ในเครือบริษัท TTA ผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งและวิศวกรรมใต้น้ำ (Subsea Engineering) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง (Offshore) สามารถรุกตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ชายฝั่งในซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ รวมทั้งได้รับงานจากบริษัท ซาอุดี อารามโค (Saudi Aramco) บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ต่อเนื่อง 10 ปี มูลค่าสัญญารวม 858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของ EXIM BANK ในการเดินหน้าสู่บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลังการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้ประกอบการไทยในโลกยุค Next Normal ณ โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click