December 08, 2022

กระทรวงการต่างประเทศ บีโอไอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เอสซีจี จุฬาฯ ผนึกกำลังจัดตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit

September 14, 2022 630

ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยใน 4 ประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เห็นถึงศักยภาพในด้านนี้ จึงร่วมกันจัดตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit หรือ TNIU เพื่อเป็นกลไกเฉพาะด้านส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิก

TNIU เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ตอบโจทย์ความต้องการของไทยในการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในนอร์ดิกสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้

TNIU จะทำหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ผ่านการจัดกิจกรรม webinar และการให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ของ TNIU ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคมในด้านนวัตกรรม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดตัว TNIU เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ว่า TNIU จะเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งไทยและประเทศในนอร์ดิกในการร่วมมือกันนำนวัตกรรมมาใช้ฝ่าวิกฤติและความท้าทายต่าง ๆ สร้างโอกาสในการลงทุนและพันธมิตรด้านนวัตกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ทำให้กิจกรรมของ TNIU ส่งผลต่อทั้งสังคม

ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมลงนามในเอกสารประกาศเจตนารมย์ที่จะร่วมมือกับ TNIU เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ของทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกที่สนใจจะเป็นพันธมิตรกับ TNIU สามารถแจ้งเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับ TNIU ได้ต่อไป

 TNIU ได้เปิดตัวเฟซบุ๊กเพจในเดือนเมษายน 2565 และเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยและภูมิภาคนอร์ดิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือภาคเอกชนไทยหาหุ้นส่วนในประเทศภูมิภาคนอร์ดิก การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการพัฒนาโครงสร้างเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

X

Right Click

No right click