January 30, 2023

สัมมนา NEXT GEN Family Business

November 09, 2022 224

นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ คุณตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไงให้รอด ทำไงให้ปัง ด้วยตลาดทุน” NEXT GEN Family Business ให้กับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ สมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องทำในการเข้าตลาดทุน และเส้นทางสู้ตลาดหลักทรัพย์และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click