กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2566

March 10, 2023 154

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2566 อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่เป็นเลิศทั้งความสามารถและคุณธรรม จากพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 141 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

X

Right Click

No right click