EXIM BANK พบปะหารือฟิทช์ เรทติ้งส์ ภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ

September 08, 2023 444

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  EXIM BANK พบปะหารือนายเจมส์ แมคคอร์แมค กรรมการผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มจัดอันดับเครดิตประเทศ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด และนายวินเซนต์ มิลตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

X

Right Click

No right click