โครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนจาก บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

October 31, 2023 415

มอบโอกาสเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพ พร้อมต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งพลังแห่งการให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิทีทีบี และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 543,987.02 บาท จากนางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย)   กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน โดย มูลนิธิทีทีบี ต่อยอดการจุดประกายเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนในงาน fai-fah Art Fest 2023 ณ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่

X

Right Click

No right click