กรุงศรี มอบรางวัล “Krungsri Digital Innovation Awards 2023” หนุนธุรกิจไทยขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่โลกอนาคต

October 31, 2023 451

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธุรกิจแห่งอนาคต จัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเชิดชูและสนับสนุนองค์กร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นต้นแบบให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายอื่นได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกอนาคต

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจจะต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมด้วยการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อการปรับตัวที่รวดเร็วและทันต่อกระแส กรุงศรี ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพร้อมจะบ่มเพาะ Innovation Culture ให้เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงศรีสู่อนาคต ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมและความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงานการสร้างนวัตกรรม โดยกรุงศรีขอชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้”  

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนการจุดประกายให้วงการธุรกิจมีความกระตือรืนร้นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวทั้งในแง่ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมั่นคง กรุงศรีพร้อมเดินเคียงข้างและส่งเสริมยกระดับศักยภาพให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงส่งผลด้านการเติบโตของกิจการ หากยังจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

รางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย Stellar by krungsri (สเตลลาร์ บาย กรุงศรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่กรุงศรีได้ริเริ่มและจัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมภายในองค์กรของกรุงศรี สำหรับหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัลในครั้งนี้ หน่วยงาน Stellar by krungsri ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในกรุงศรีและตัวแทนของภาครัฐ เอกชน นักลงทุน สตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งประสบการณ์และความสามารถ ร่วมคัดเลือกและตัดสินรางวัลด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมกับรางวัลในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล

X

Right Click

No right click