กรุงศรี คว้า 4 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุด

February 22, 2024 98

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และทีมผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกาศความสำเร็จ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งปี จากเวทีระดับสากล ประกอบไปด้วย รางวัล Thailand Best Employer Brands Awards 2024 ใน 3 สาขา ได้แก่ Best Employer Brands, Diversity Impact และ Excellence in Learning and Development จาก World HRD Congress และรางวัล Top 50 Employers in Thailand 2024 หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2567 จาก Work Venture โดยได้รับการเสนอชื่อติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีแค่เพียง 17 องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน 5 ปี

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงศรี โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร การให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลากรแต่ละคน สนับสนุนพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และการทำงานแบบ Innovative Thinking เพื่อให้บุคคลากรสามารถการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุด

X

Right Click

No right click