ดิอาจิโอและสมาคมโรงแรมไทยอัพสกิลบาร์เทนเดอร์หญิง เนื่องในวันสตรีสากล ต่อยอด Diageo Bar Academy ระดับโลก สู่การผลักดันผู้หญิงให้ก้าวไปอีกขั้นในสายงานบาร์เทนเดอร์

March 08, 2024 224

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก จับมือ สมาคมโรงแรมไทย จัดโครงการ “Diageo Bar Academy for Women โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบให้กับบาร์เทนเดอร์หญิงในประเทศไทย เพื่อร่วมยกระดับความสามารถของบาร์เทนเดอร์หญิง และเพิ่มโอกาสการทำงานในวงการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเฉพาะในสายอาชีพบาร์เทนเดอร์ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีสัดส่วนผู้หญิงอยู่น้อยและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับการท่องเที่ยวไทยที่บูมขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสนับสนุนความเท่าเทียมในสายอาชีพบาร์เทนเดอร์ไทย เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “ดิอาจิโอมีนโยบายด้านการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ของเรา เราจึงพยายามส่งเสริมความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และอาชีพบาร์เทนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น หากดูจากสถิติและภาพรวมของบุคลากรที่ประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ในประเทศไทย จะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ด้วยเหตุนี้ DMHT จึงริเริ่มโครงการอบรม Diageo Bar Academy for Women ขึ้นในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ พัฒนาทักษะ และช่วยให้ผู้หญิงสามารถเอาชนะความท้าทายในสายอาชีพบาร์เทนเดอร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและความเท่าเทียมในสายอาชีพนี้แล้ว โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการช่วยยกระดับมาตรฐานทักษะของบาร์เทนเดอร์ไทย และการท่องเที่ยวการบริการในภาพรวมอีกด้วย”

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า “บาร์เทนเดอร์นับเป็นอีกหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญ เพราะเป็นกลุ่มอาชีพที่จะสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจผ่านเครื่องดื่มและการบริการให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้น เมื่อถึงวันสตรีสากล สมาคมโรงแรมไทย ในฐานะศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กับโรงแรมสมาชิก จึงได้ร่วมมือกับ Diageo Bar Academy เพื่อสร้างพื้นที่ให้พนักงานหญิงของโรงแรมสมาชิกของเราได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในสายอาชีพ ผ่านการเรียนรู้จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดอบรมและจัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ในระดับประเทศ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และสามารถมอบประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป”

คุณณัฐชา ค้ำชู บาร์เทนเดอร์ จากแผนก Food & Beverage Service จากโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนชอบทำเครื่องดื่มอยู่แล้ว รู้สึกสนุกที่ได้ผสมและตกแต่งแก้วเครื่องดื่มให้สวยงาม แม้ในบางครั้งจะรู้สึกน้อยใจจากการโดนเปรียบเทียบกับบาร์เทนเดอร์ชายในเรื่องความสามารถ พอเห็นว่ามีการฝึกอบรมบาร์เทนเดอร์หญิงจึงตัดสินใจเข้าร่วม ซึ่งประทับใจโครงการฯ เป็นอย่างมาก เพราะมีการสอนตั้งแต่พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด กระบวนการผลิต ตลอดจนวิธีการเสิร์ฟที่สมบูรณ์แบบและรับผิดชอบ อีกทั้งบรรยากาศของการฝึกอบรมที่ช่วยตอกย้ำให้มั่นใจว่า ผู้หญิงเองก็สามารถเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เก่งได้ ต่อจากนี้จะส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ และยังคงพัฒนาทักษะการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในวงการบาร์เทนเดอร์หญิงผ่านการแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้รับรู้”

โครงการ Diageo Bar Academy for Women คือโครงการอบรมบาร์เทนเดอร์หญิง ภายใต้หลักสูตร Diageo Bar Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกของดิอาจิโอที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมืออาชีพ โดยจะมีการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรมต่างๆ ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาทักษะในด้านดังกล่าวจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรที่ทำงานในด้านการบริการและการท่องเที่ยว และจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค สำหรับโครงการ Diageo Bar Academy for Women มีบาร์เทนเดอร์หญิงจำนวน 40 คนจากโรงแรมสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยเข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมโรงแรมไทย

X

Right Click

No right click