กรุงเทพประกันชีวิต โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากขวา) รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566 จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กลาง) และ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” เพื่อเชิดชูเกียรติให้องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยในปีที่ผ่านมา ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมดูแลใส่ใจ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างคุณค่าแก่สังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทเทศกาลการเงิน-การลงทุน Thailand Smart Money”กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “Financial Literacy รู้เท่าทัน การเงิน-การลงทุน” เพื่อให้ความรู้พร้อมแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งการลดหย่อนภาษี และความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์การออมเพื่อการลงทุน โดยมีนายจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย และประธานจัดงาน Thailand Smart Money ร่วมเปิดบูทกรุงเทพประกันชีวิต ณ ชั้น 5 บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวอรนาฏ นชะพงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล “Best Health Insurance For Family” สำหรับผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว Value Health และ Value Health Kids  ในหมวดรางวัล Most Promising หรือ รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามอง จากเวที theAsianparent Awards 2023  จากจุดเด่นด้านความคุ้มครองที่คุ้มค่า ในราคาค่าเบี้ยที่เข้าถึงง่าย พร้อมบริการเสริมด้านสุขภาพที่ใส่ใจผู้เอาประกันภัยทุกช่วงเวลา จัดโดย theAsianparent คอมมูนิตี้ออนไลน์ของครอบครัวอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีนายทีม พราหมณ์แก้ว (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดประจำประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นผู้มอบ ณ ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆนี้

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลแห่งความภูมิใจ Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 จาก World Business Outlook นิตยสารธุรกิจและการเงินจากสิงคโปร์ ตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม  พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อสร้างความประทับใจและไว้วางใจในบริการ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023  ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง และยังตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม ด้วยภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และการบริการที่ประทับใจในทุกช่องทาง

ด้วยแนวคิดในการใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ที่ให้บริการด้านธุรกรรมกรมธรรม์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การรับประกัน  การพิจารณาสินไหม และการจ่ายเงินตามสัญญาแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในด้านของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการของ BLA EveryCare แก่ลูกค้าทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องถือกรมธรรม์สุขภาพ เพื่อมอบความอุ่นใจ และสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างด้านการบริการสุขภาพ

สำหรับบริการ BLA EveryCare  ได้จัดหมวดบริการสุขภาพออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ

  • EveryCare Before ด้วยแนวคิด Prevention การป้องกัน ช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี บริการ BLA Health Partner ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำและช่วยวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล
  • EveryCare Special สำหรับช่วงที่ลูกค้าเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ด้วยแนวคิด Protection เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและการรักษาที่ดี โดยมีบริการต่างๆ คือ BLA Medevac Hotline บริการรถฉุกเฉิน ซึ่งร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริการ Pre Arrangement เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการเข้ารักษาตัว และ Pre Authorization วางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษาในกลุ่มหัตถการที่กำหนดร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร การบริการ Fast Track Discharge เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็ว รวมถึง Driving Home บริการรับหรือส่งเมื่อเข้ารักษาตัว และ BLA Telemed Plus การปรึกษาแพทย์ทางไกล เพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นต้น
  • EveryCare After แนวคิด Pampering สำหรับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด อาทิ บริการพยาบาลที่บ้านหลังผ่าตัดสำหรับกลุ่มโรคสมอง โรคกระดูกและข้อ และ บริการให้คำแนะนำการฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย

“ทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดในการใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย และยังได้มีการกำหนดแผนธุรกิจในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ โดยมีการนำตัวชี้วัดด้วยคะแนน Net Promotor Scores หรือ NPS มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับคะแนน NPS เพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศ  ในอนาคตเรายังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นให้ครอบคลุมความต้องการในทุกช่องทางการขาย โดยมีแผนเพิ่มการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสตลอดปี 2567 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ดีและครอบคลุมกับความต้องการมากยิ่งขึ้นต่อไป” นายโชนกล่าว

ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลพันธมิตร ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศ ดูแลใส่ใจผู้เอาประกันภัย

X

Right Click

No right click