ฤดูร้อนได้เข้ามาทักทายอย่างเต็มตัว ด้วยอุณหภูมิที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะแตะถึง 43 องศาในเดือนเมษายนนี้

กรุงเทพประกันชีวิต โดย นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย จากงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 ประเภทความเป็นเลิศ “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” ในฐานะองค์กรที่ครองใจผู้บริโภค ตอกย้ำความสำเร็จ 3 ปีซ้อนในการดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงผ่านการพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี มอบรางวัล

ทั้งนี้งาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 จัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” ความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ Bangkok Life Smart Leader (BLA All Smart) เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ ประจำปี 2564 - 2565 โดยมี นายโชน โสภณพนิช (ที่ 7 จากซ้ายแถวบน) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้ายแถวบน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน นายปรัชญ์ สิงหเสนี (ที่ 5 จากซ้ายแถวบน) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวสกาว  สำราญคง (ที่ 7 จากขวาแถวบน)  ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ให้เกียรติร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดี

โครงการ Bangkok Life Smart Leader เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเติบโตในอาชีพตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดยในครั้งนี้มีผู้สำเร็จหลักสูตรรวม 68 คน แบ่งเป็น Smart Agent จำนวน 45 คน Smart FA จำนวน 14 คน และ Smart Leader จำนวน 9 คน โดยมีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช สำนักงานใหญ่ วงศ์สว่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย ประจำปี 2566 Bangkok Life Agency Field Promotion โดยมี นายโชน โสภณพนิช (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน นายปรัชญ์ สิงหเสนี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวสกาว สำราญคง (ที่ 5 จากขวา) ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับฝ่ายขายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารใหม่และผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช สำนักงานใหญ่ วงศ์สว่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้

Page 12 of 12
X

Right Click

No right click