คลังสินค้าครบวงจร พร้อมชูมาตรฐานบริการด้วยโซลูชั่นครอบคลุมอาเซียน

พร้อมสานต่อแคมเปญ Pruksa Ultimate Incentive 2024 เดินหน้ารับเอเจนต์เพิ่ม จูงใจด้วยค่าตอบแทนรวมสูงกว่าตลาด

‘พฤกษา’ เดินหน้าต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้หลักแนวคิด ESG ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมไปพร้อมกับพฤกษา ผ่านกิจกรรม ‘พฤกษา กรีน พลัส’ (PRUKSA Green Plus) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของลูกบ้าน เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน นำทีมโดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชนนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น Executive Advisor และ นางสาวจิตชญา ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ลูกบ้าน และพนักงาน ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง ที่มีโครงการพฤกษาถึง 12 โครงการ มีผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า 3,000 ครอบครัว สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน มุ่งสร้างสรรค์สังคมและโลกให้ “อยู่ดีมีสุข” ภายในงานมีการมอบพันธุ์ไม้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ พฤกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการ PRUKSA Green Plus เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสนับสนุน การมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน ‘Carbon Neutral’ ที่ได้ประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ 2593  สะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนอย่างจริงจัง

พฤกษา ใช้กลยุทธ์ Green to Great ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ประกาศจัดอีเวนต์ Live well Stay well  by PSH ในรูปแบบ Eco-Friendly Event ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ ประเดิมจัดครั้งแรกที่ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง หวังจุดประกายให้ผู้จัดงานต่าง ๆ ร่วมใจกันใช้คอนเซปต์การจัดอีเวนต์อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้โลกน่าอยู่ สานต่อแนวคิด ESG

นางสาวจิตชญา ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษา มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นําในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” และได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว ด้วยการผสานแนวคิดทั้งสามด้านไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจสภาพแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  หรือ ESG เข้าไปในแนวนโยบายและการดำเนินงานทุกส่วน พร้อมกำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนของพฤกษา คือ Green to Great ที่มุ่งให้ความสำคัญในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรม และงานอีเวนต์ต่าง ๆ ที่จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

“การจัดอีเวนต์ในแต่ละครั้งล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ทั้งก่อให้เกิดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ที่ผ่านมา พฤกษาได้จัดงาน Live well Stay well by PSH ให้กับลูกบ้านตลอดทั้งปี เรื่องนี้จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญของเรา ปีนี้เราจึงมีนโยบายจัดงาน Live well Stay well by PSH ในลักษณะ Eco-Friendly Event ซึ่งทุกคนยังคงสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในงานได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย” นางสาวจิตชญา กล่าว

โดยรูปแบบการจัดงาน Live well Stay well  by PSH แบบรักษ์โลก จะเริ่มตั้งแต่สถานที่จัดงาน ซึ่งพฤกษาจะ จัดในชุมชนของลูกบ้าน เพื่อไม่ให้ลูกบ้านต้องเดินทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการปล่อยมลพิษ จัดงานในพื้นที่เปิด เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และ จัดงานช่วงเวลากลางวัน เพื่ออาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างบูธที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีการ ลงทะเบียนออนไลน์ และ ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการแจกใบปลิว เพื่อลดการใช้กระดาษ

นอกจากนี้ ภายในงานจะ ทำอาหารเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดปกติและขนาดเล็ก เพื่อให้คนที่กินน้อยสามารถเลือกขนาดเล็กเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเหลือทิ้ง และ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายหรือรีไซเคิลได้ รวมทั้งมีระบบ การจ่ายเงินแบบ Cashless เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเงิน และยังเตรียมจุดแยกขยะ และมีกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวิธีการแยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดให้ถูกต้องด้วย 

ขณะเดียวกัน พฤกษาจะประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน นำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค ให้วัดสวนแก้ว และรณรงค์ให้ลูกบ้าน นำถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ เพื่อลดปริมาณขยะ

งาน Live well Stay well by PSH แบบรักษ์โลก จัดขึ้นครั้งแรกที่ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง นำความ “อยู่ดี มีสุข” พร้อมบรรยากาศสดใสแบบเป็นกันเองไปส่งมอบให้ลูกบ้านถึงโครงการ ซึ่งเป็นไปตามจุดหมายขององค์กรตามกรอบแนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต อยู่ดี มีสุข” โดยภายในงานมีผลิตภัณฑ์และบริการจากกลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง รวมถึงพันธมิตรมากมาย  พร้อมด้วยบูธร้านอาหาร Food Truck ที่มาให้บริการ  และเปิดให้ลูกบ้านเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลิน

“การจัดงาน Live well Stay well by PSH แบบรักษ์โลก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนงานต่าง ๆ ให้กลายเป็นอีเวนต์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม หากบรรดาผู้จัดงานหลาย ๆ รายพร้อมใจกัน เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานอย่างยั่งยืนไปทีละน้อย ในอนาคตก็จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่กับโลกของเราไปนาน ๆ” นางสาวจิตชญา กล่าวในตอนท้าย

วงการอสังหาริมทรัพย์สะเทือน! คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สร้างว้าวต่อเนื่อง รุกเจาะกลุ่มซูเปอร์ริช เปิดตัวโครงการใหม่บ้านหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี โครงการแรกจากพฤกษา "The Palm Residences Watcharapol" (เดอะปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล) บ้านหรูสไตล์พูลวิลล่าหนึ่งเดียว บนทำเลทรงคุณค่าใจกลางวัชรพล ด้วยดีไซน์คลาสสิค French Hussmann สวยงามเหนือกาลเวลา สะท้อนความวิจิตรเหนือระดับเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบรอบด้าน ภายใต้แนวคิด The Mastery of Wellness and Exquisite Living มอบความหรูหราเพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่น สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  นวัตกรรมและบริการสุขภาพเพื่อทุกเจเนอเรชั่น พร้อมผู้ช่วยส่วนตัว ท่ามกลางสังคมมีระดับที่คัดสรร รองรับเพียง 40 ครอบครัวเท่านั้น ตอบโจทย์ลักชัวรีไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง

ติดตามปฐมบทใหม่ของบ้านเดี่ยวซูเปอร์ลักชัวรีโครงการแรกจากพฤกษาไปพร้อมๆ กันได้ที่ http://surl.li/rsbty  หรือ LINE : @thepalmresidences  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1739

ชมคลิปประชาสัมพันธ์โครงการ คลิก: THE PALM Watcharapol

Page 1 of 16
X

Right Click

No right click