บ้านปู ผนึกพันธมิตร เชื่อม “กิจการเพื่อสังคมท้องถิ่น”

April 03, 2024 734

ชูไอเดีย “ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” รุดปักหมุด “เชียงใหม่” ที่แรก!!

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จับมือ ChangeFusion ประเดิมจัดโรดโชว์โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ หนุนไอเดีย “ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ส่งเสริมให้มีกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ใหม่ ๆ ทั่วประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดไอเดียระหว่าง SE ในพื้นที่ กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ เวทีทอล์กจาก SE รุ่นพี่ และเวิร์กชอปการเขียนแผนธุรกิจและการเยี่ยมชมกิจการเพื่อสังคม Buddy HomeCare หนึ่งใน Alumni ของโครงการฯ ทั้งนี้ กิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่ในภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 กิจการ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูจัดกิจกรรม BC4C โรดโชว์ในครั้งนี้ เพราะเราอยากไปค้นหาคนรุ่นใหม่ถึงพื้นที่ คนที่มีแพสชันอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของตัวเองเพื่อชวนมาร่วมโครงการกับเรา ‘เชียงใหม่’ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ เช่น มีตลาดที่ใหญ่ มีประเด็นทางสังคมที่ซับซ้อนหลากหลาย มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ มีกลุ่มงานฝีมือคุณภาพสูง ที่สำคัญคือมีคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและพลังที่เข้มแข็ง เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยให้ SE สามารถดำเนินกิจการให้เติบโต พร้อมกับช่วยลดปัญหาทางสังคม เช่น ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา งานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยหลังจากเชียงใหม่แล้ว เราจะไปพบกับ SE ที่จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ต่อไป สำหรับ BC4C ปีที่ 13 นี้ บ้านปูยังคงเดินหน้าผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ SE ไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด ‘Impactful Locals, National Boost: ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง’

สำหรับโรดโชว์ในครั้งนี้ มีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ เวิร์กชอปการออกแบบ และเขียน Impact Business Statement ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SE มองเห็นภาพปัญหา ตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม และเป้าหมายในการดำเนินกิจการได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงช่วยให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสและความคุ้มค่าจากการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเสวนาแชร์ประสบการณ์จาก SE Alumni นำโดย คุณบุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ BC4C รุ่น 9 จาก Hmong Cyber (ม้งไซเบอร์) และคุณยุจเรศ สมนา BC4C รุ่นที่ 8 จาก Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์)

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ SE Alumni ในจังหวัดเชียงใหม่ ‘Buddy HomeCare’ (บั๊ดดี้ โฮมแคร์) หนึ่งใน SE Alumni ของโครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ให้โอกาสเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัย หรือ Caregiver ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งกิจการดังกล่าวสร้างอาชีพและรายได้ให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เชียงใหม่ ปัจจุบันได้พัฒนา Caregiver ไปแล้ว 177 ราย ขณะที่ผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลสุขภาพเป็นจำนวน 4,048 ราย

โครงการฯ ยังใช้โอกาสในการไปเยือนพื้นที่ภาคเหนือในการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ SE Alumni ในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวนกว่า 10 ราย ด้วยความเชื่อมั่นว่า การมีเครือข่าย SE ที่เข้มแข็งจะช่วยทำให้ SE ในพื้นที่มีที่ปรึกษาที่ดี มีการส่งเสริมเกื้อกูลกัน และมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริมว่า “ตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมทำโครงการ BC4C กับบ้านปู เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนอย่างแข็งขันของ SE ในท้องถิ่น อย่างในพื้นที่ภาคเหนือ ‘Hmong Cyber’ ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยที่เยาวชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในขณะที่ ‘Craft de Quarr’ ก็ช่วยทำให้สินค้าที่มาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ตลอดจนงานศิลปะพื้นเมืองได้รับการสืบทอดและเข้าถึงตลาดในวงกว้างมากขึ้น”

นางสาว อรปรียา สะโน เยาวชนชาวปกาเกอะญอ อายุ 18 ปี หนึ่งใน Caregiver ของกิจการเพื่อสังคม “บั๊ดดี้ โฮมแคร์” กล่าวว่า “ตนใฝ่ฝันอยากเป็น ‘พยาบาล’ มาโดยตลอดและเคยสามารถสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ของครอบครัวจึงทำให้ต้องหยุดความฝันไว้ก่อน และมองหางานเพื่อใช้ชีวิตต่อไปให้ได้แทน โดยในช่วงเริ่มต้นได้เข้ามาทำงานดูแลสูงอายุในกรุงเทพฯ ต่อมาทราบข่าวว่า บั๊ดดี้ โฮมแคร์ มีจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น พร้อมกับมอบทุนศึกษาในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงตัดสินใจมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาตนได้ทำหน้าที่เป็น Caregiver ให้บริการดูแลผู้สูงอายุประจำในบ้านเป็นเวลากว่า 7 เดือนแล้ว ซึ่งทำให้ตนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในการดูแลผู้ป่วย เช่น การวัดไข้ วัดความดัน เช็ดและพลิกตัว รวมไปถึง การฟีดอาหารให้ผู้ป่วยทางสายยาง และทักษะอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถนำติดตัวไปเป็นอาชีพได้ โดยปัจจุบันตนมีเงินส่งให้ที่บ้าน และสามารถเก็บสะสมได้ ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะนำเงินรายได้จากอาชีพนี้ไปสานฝันเพื่อเรียนต่อพยาบาลในอนาคต”

สำหรับผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม นักศึกษาและผู้มีไอเดียในการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ BC4C ปีที่ 13 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567 โดยตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/3V56eSz (Incubation Program) และ https://bit.ly/3IvUKzH (Acceleration Program) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ www.facebook.com/banpuchampions หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-075-4815 และอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 03 April 2024 09:46
X

Right Click

No right click