กลุ่มอลิอันซ์ บริษัทผู้ถือหุ้นหลักของ อลิอันซ์ อยุธยา เร่งดำเนินกลยุทธ์รับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลก (climate Change)

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ตามแนวทาง ESG

Sustainability

January 28, 2022

แนวคิดเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) เป็นแนวคิดใน “การที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ในขณะที่ไม่ทำให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังลดน้อยลง” (Bruntland Report, 1987) ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ให้ยังคงสามารถดำรงสภาพอยู่ได้ต่อไปถึงอนาคต ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามวงจรการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก

พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก

ปีนี้การระบาดของโควิด19 ยังเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างทั้งผลกระทบมหาศาลให้กับผู้คนทั้งโลก

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click