February 06, 2023

New Gen

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัย ทำให้ทุกคนมองหาช่องทางจากการเปลี่ยนแปลงนี้มาสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเอง ปัจจุบันเราจึงได้เห็นอาชีพออนไลน์รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นใหม่มากมาย
ดีแทคชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp …
 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด สื่อสารการตลาด และการบริหารธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก…
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ระบาดสูงขึ้นมากในช่วงเวลานี้
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-15 ปี ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมโครงการ
ประกาศความมุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคที่ทำให้คนรุ่นใหม่หลายล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงกีฬาได้
จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เผยว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
Page 5 of 8
X

Right Click

No right click