October 20, 2021

หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ ติดอาวุธ SME ฝ่าวิกฤติโควิด-19  

September 24, 2021 100

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤติโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด” ตอกย้ำภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” มุ่งหวังสร้างพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SME ก้าวผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ขนทัพวิทยากร-เอสเอ็มอีร่วมแชร์ความรู้ อาทิ “ต่อ-Penguin Eat Shabu”     

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 4 พันธมิตรสำคัญได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม SME D Bank และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom ในหัวข้อ “Think for Growth : SME ยุควิกฤติโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด” เพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน การบริหารสต๊อกสินค้า การตลาด ตลอดจนกลยุทธ์อื่นๆ แก่ SME ให้สามารถปรับตัวสู้วิกฤติ   

“ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน การหาทางรอด คือหัวใจของธุรกิจ และการมีองค์ความรู้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยหาทางออกให้กับธุรกิจได้ ดังนั้น เซเว่น อีเลฟเว่นและพันธมิตรจึงมีการจัดสัมมนาออนไลน์โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญและเป็นรากฐานของประเทศ” นายยุทธศักดิ์ กล่าว 

 

การสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤติโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด” ประกอบด้วย 2 เซคชั่น  เซคชั่นแรกเป็นการบรรยายและถ่ายทอดกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอดในวิกฤติโควิด-19 โดย นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ผู้ร่วมก่อตั้ง เพนกวิน อีท ชาบู (Penguin Eat Shabu) ในหัวข้อ “How to รอดของ SME ยุคใหม่” ที่มา และในเซคชั่นที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “SME รู้แล้วรอด...ยอดขายปัง” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สสว.และกสอ.ที่มาช่วยแนะนำวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังเทคนิคและแนวคิดดีๆ ในการทำธุรกิจจากประสบการณ์ตรงของ 2 SME คนรุ่นใหม่อย่าง นายกิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท เบสท์ ฟู๊ด จำกัด เจ้าของธุรกิจ “บะหมี่ถ้วยร้อน” และนายธวัชชัย สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ของขวัญ  ที่สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ในวิกฤติโควิด-19 

 

ด้าน นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่าเบื้องต้น สสว.ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ SME แบบเร่งด่วน เช่น มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย  SME สามารถขึ้นทะเบียนสินค้าในจังหวัดของตนเอง ได้ฟรี ตลอดเวลาทางเว็บไซต์  www.thaismegp.com    SME รายใดขึ้นทะเบียนก่อนก็จะได้รับการพิจารณาในระดับต้นๆ  ซึ่งภาครัฐถือเป็นตลาดเป้าหมายของ SME เช่นกัน และหน่วยงานภาครัฐก็มีงบประมาณในการจัดจ้างปีละหลายล้านบาท  

สสว.ยังจะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การให้ความรู้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการใน 3 มิติ ได้แก่  1. การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 2.การเพิ่มช่องทางการตลาด ออนไลน์-ออฟไลน์  3.การหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ   

 

สอดคล้องกับ นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ SME ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเพิ่มศักยภาพให้กับ SME ไทยก็ตระหนักมาโดยตลอดว่า ต้องมีแนวทางในดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะ SME ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการผลักดันโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกรมฯ จัดขึ้น   

 

สำหรับ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า SME D Bank  ได้ช่วยเหลือ SME เพื่อเสริมสภาพคล่อง  เช่น สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875%ต่อปี เป็นต้น

 

ส่วนหนึ่งของการบรรยาย นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ผู้ร่วมก่อตั้ง เพนกวิน อีท ชาบู (Penguin Eat Shabu)  กล่าวว่า SME ต้องเร่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้   ทำค่าใช้จ่ายคงที่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร SMEไม่ต้องผลิตเองทุกอย่าง  SMEอย่าคิดว่าจะรอดคนเดียวต้องคิดว่าเราต้องรอดไปด้วยกัน  ชาบูเพนกวิ้นได้ปรับตัวขายเดลิเวอรี่พร้อมๆ กับขายสิ่งต่างๆ ไปกับชาบู  ได้แก่   ที่พักโรงแรมจังหวัดภูเก็ต  หมอน เพราะช่วงโควิดคนนอนมากขึ้น    ทุเรียนเพราะเป็นฤดูทุเรียน   แพ็คเกจโบท็อค   สมาชิกแอปพลิเคชั่น Tinder plus  โดยทั้งหมดเป็นการจับมือร่วมกับผู้ประกอบการรายนั้นๆ   นอกจากนี้ SMEต้องทำสินค้าให้เป็นที่จดจำ  อย่าทำเหมือนคนอื่น  SMEต้องหมั่นโพสต์คอนเทนท์สินค้าของตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกวันห้ามขาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าสม่ำเสมอ   SME ต้องลดเวลาการผลิตสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่า SME จะได้เงินเร็วขึ้น  โดยมีเทคนิค 7 wastes   ได้แก่    movement ,  over processing  , defects ,  waiting  , inventory, transport , overproduction     

Last modified on Friday, 24 September 2021 03:12
X

Right Click

No right click