2 ทีมนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน Innovation & Invention Competition

August 02, 2021 1394

2 ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Bronze Award”

จากการแข่งขัน Innovation & Invention Competition ภายใต้ธีม Sustain the future generation by fulfilling humans’ ever-growing needs ในงาน Institution of Chemical Engineers Student Chapters Malaysia Competition and Convention 2021 (ICMCC2021)

จาก 2 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงาน “Design of carbon capture for smoked chamber using computational fluid dynamic” และผลงาน “Maximize utilization of waste coffee ground to sustainability and circular economy” โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

เวทีการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับ IChemE Student Chapters เพื่อทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติและเป็นเวทีสำหรับนิสิต นักศึกษาใช้ในการโต้ตอบและแข่งขัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมเคมี และพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของนิสิต นักศึกษาต่อไปในอนาคต

Last modified on Monday, 02 August 2021 07:49
X

Right Click

No right click