คณะการท่องเที่ยวฯ มธบ.เปิดอบรม หลักสูตร “มัคคุเทศน์ รุ่นที่ 1” จบหลักสูตรพร้อมขึ้นทะเบียนรับบัตรประกอบวิชาชีพ

May 20, 2023 93

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมใน หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) DPU รุ่นที่ 1  โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนรับบัตรประกอบวิชาชีพได้ 2 ประเภท  ได้แก่ (1) บัตรมัคคุเทศก์ประเภท Inbound และ Domestic และ (2) บัตรมัคคุเทศก์ประเภท Outbound

สำหรับทีมวิทยากรและอาจารย์ในหลักสูตร ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ได้แก่ อ.สร้อยนภา พันธุ์คง ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ และผู้ฝึกสอนระดับประเทศในนามสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (WFTGA),  อ.สุระชาติ สวนทรัพย์ มัคคุเทศก์อาวุโส - อ.กฤติเดซ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

- อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด - คุณสุดาพร แก้ววิเชียร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารและมัคคุเทศก็ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จำกัด

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมที่ 211ชั่วโมง จัดอบรมเฉพาะวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น. ระหว่าง  วันที่ 10 มิถุนายน - 24 ธันวาคม 2566 (สัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2566) ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (รวมเอกสารการอบรมและการออกภาคสนาม 5 เส้นทาง) เพียง 42,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  02 954 7300 ต่อ 667 563  สายด่วน คุณอุษา 096 685 6862, ดร.ดาวศุกร์ 081 425 8169 หรือ ดร.ยุวรี 082 962 4165

Last modified on Saturday, 20 May 2023 09:20
X

Right Click

No right click