February 26, 2024

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม HT Career Day ประจำปีการศึกษา 2564

เตรียมกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมการบินหลังเปิดประเทศ ซึ่งคาดว่าจะกลับมาคึกคักและเติบโตมากขึ้น

ครั้งแรกในไทยกับการมอบ “ปริญญาบัตร NFT” จาก DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบัน “สมุนไพร” ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

“หมากล้อม” หรือ “โกะ” เป็นหมากกระดานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศิลปะโบราณของจีนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เล่นกันมานานกว่าสามพันปี ซึ่งฝึกให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะทางปัญญาทั้งด้านกลยุทธ์ การคำนวณ และยังเป็นการฝึกสมาธิให้ผู้เล่นด้วย

X

Right Click

No right click