ทำความรู้จัก ”หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ” วิทยาลัยนานาชาติ มธบ. ปั้นบัณฑิตเก่งภาษา เชี่ยวธุรกิจ

เผยเดินหน้าเต็มสูบสร้าง Metaverse Campus พร้อมเปิดใช้ภายในปีนี้

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมใน หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) DPU รุ่นที่ 1  โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนรับบัตรประกอบวิชาชีพได้ 2 ประเภท  ได้แก่ (1) บัตรมัคคุเทศก์ประเภท Inbound และ Domestic และ (2) บัตรมัคคุเทศก์ประเภท Outbound

สำหรับทีมวิทยากรและอาจารย์ในหลักสูตร ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ได้แก่ อ.สร้อยนภา พันธุ์คง ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ และผู้ฝึกสอนระดับประเทศในนามสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (WFTGA),  อ.สุระชาติ สวนทรัพย์ มัคคุเทศก์อาวุโส - อ.กฤติเดซ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

- อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด - คุณสุดาพร แก้ววิเชียร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารและมัคคุเทศก็ บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จำกัด

หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมที่ 211ชั่วโมง จัดอบรมเฉพาะวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น. ระหว่าง  วันที่ 10 มิถุนายน - 24 ธันวาคม 2566 (สัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2566) ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (รวมเอกสารการอบรมและการออกภาคสนาม 5 เส้นทาง) เพียง 42,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  02 954 7300 ต่อ 667 563  สายด่วน คุณอุษา 096 685 6862, ดร.ดาวศุกร์ 081 425 8169 หรือ ดร.ยุวรี 082 962 4165

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดเสวนาเจาะลึกการจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม-ไมซ์

หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยการนำนวัตกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับใช้ในธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click