นวัตกรรมขั้นสูงกับการระดมทุนในตลาดทุนชั้นหนึ่งของโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในวงกว้าง

ยิ่งการท่องเที่ยวสำคัญ ความรู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยวจึงยิ่งสำคัญ เอแบคจึงเปิดหลักสูตร MBA และ PhD Hospitality and Tourism Management

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โลกทุกวันนี้ เรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) แทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่และแทบทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click