October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 808

MBA มากกว่า ความรู้ คือ การปรับใช้ได้จริง

July 06, 2017 3368

จากการพูดคุยกับ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำให้ทราบว่า การศึกษาสูงสุดของ ดร.ฉัตรชัย คือ ปริญญาเอก ด้าน Strategic Management and Strategy จาก University of Canterbury, New Zealand ทว่า การศึกษาที่ปูพื้นฐานด้านบริหารจัดการกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เขาอย่างแน่นหนา นั่นคือ การเรียนในหลักสูตร MBA ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั่วไปอย่างที่เขาตั้งใจอยากเรียนรู้เท่านั้น 

หากแต่เขายังได้ศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้กับการทำงานบนเส้นทางผู้บริหารของหน่วยงานในองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“ในระหว่างทำงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ผมก็ได้เรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเรียนจบ จึงย้ายมาทำงานที่ Unocal Thailand Ltd., Thailand ในตำแหน่ง IT Supervisor และเมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งก็เกิดความคิดที่จะเรียนในหลักสูตร MBA เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ผมอยากเห็นภาพกว้างของโลกธุรกิจ ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง ในฐานะที่เราเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งขององค์กร อยากเรียนรู้ทั้งในเรื่อง การจัดการ การวางกลยุทธ์การตลาด การเงิน และที่สำคัญ คือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นั่นเอง”

นอกจากเหตุผลในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางไปเรียนเพราะที่เรียนใกล้กับที่ทำงานแล้ว ดร.ฉัตรชัย เลือกเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) หรือ CM-MBA Program ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจับมือกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรใน 3 เหล่าทัพ ตำรวจ เรียนได้เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้พลเรือนเข้าเรียนเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐที่สามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการในภาคเอกชนได้ด้วย

“การเรียนในหลักสูตร CM-MBA Program ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่แตกต่าง เพราะถ้าเป็นหลักสูตร MBA ทั่วไป กรณีศึกษาที่นำมาอภิปรายกันก็จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการวางกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจหรือบริษัทเอกชน แต่ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร MBA ไม่กี่หลักสูตรที่สอนด้วยกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐ และผมยังได้รู้จักกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มาเรียนร่วมกันในหลักสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หมอ วิศวกร ซึ่งถือเป็นเครือข่าย กัลยาณมิตรที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้”

หลังจากเรียนจบในหลักสูตร MBA ดร.ฉัตรชัยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัวเขาตกผลึกว่า เขาอยากเป็นผู้บริหารไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่อยากหาประสบการณ์การเป็นผู้บริหารในต่างประเทศด้วย นี่จึงทำให้ ดร.ฉัตรชัย คิดว่า แค่ความรู้ MBA อาจไม่เพียงพอ เขาจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Strategic Management and Strategy ด้วยการขอทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

“ต้องบอกว่าการขอทุนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้ง่ายเลย เพราะด้วยข้อจำกัดที่ทั้งประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพียง 8 แห่ง แค่คนในประเทศสมัครเข้าเรียนก็ไม่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปเรียน เราก็ต้องพยายามมากหน่อย ผมทราบข่าวการให้ทุนการศึกษานี้จาก Education Agency ประเทศนิวซีแลนด์ในไทย และทราบว่าเราคนไทยสามารถสมัครเข้ารับทุนนี้ได้ จึงลองไปสมัครดู ผมใช้เวลากว่า 2 ปี ในการทำ proposal เสนออาจารย์ที่ University of Canterbury, New Zealand ซึ่งผมหาข้อมูลแล้วว่า ท่านมี Research Career ตรงกับศาสตร์ที่ผมสนใจที่จะศึกษาพอดี เมื่อ Proposal นั้นผ่าน ทางมหาวิทยาลัยที่นั่นจึงจะตกลงตอบรับให้เข้าไปเรียน ระหว่างเรียนก็ต้องอาศัยความมีวินัยสูงในการที่จะบริหารเวลา ทำงานวิจัย ผมเรียนอยู่ 3 ปีครึ่งก็เรียนจบ และได้มาดูแลงานระหว่างประเทศสมใจ”

Asia South IT Planning and Shared Services Manager at Chevron Asia South Ltd.

Manager, Global Production Operation & Accounting, GIS, and Data Analytics, Chevron Energy Technology Company, TX, USA

นี่คือ 2 ส่วนงาน และประสบการณ์การทำงานในระดับผู้บริหารงานระหว่างประเทศ ที่ล้วนได้รับการยอมรับจากในระดับนานาชาติของ ดร.ฉัตรชัย มาถึงวันนี้ เขาท้าทายความสามารถของตัวเองอีกครั้ง ด้วยการเปลี่ยนมาทำงานในแวดวงประกันภัย ในฐานะ Senior Vice President and Chief Information Officer (CIO)  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยตั้งใจใช้ประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการ กำหนดกลยุทธ์ ที่เขามี พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Rate this item
(3 votes)
Last modified on Thursday, 06 July 2017 09:32
X

Right Click

No right click