September 24, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 808

ที่ผ่านมา คอลัมน์ MBA Gen ได้แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในฐานะ “ทายาทธุรกิจ” มากมาย ซึ่งแต่ละคนก็มีเส้นทางในการเข้าสู่ธุรกิจแตกต่างกันออกไป
ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ในการทำงานหลายอย่าง และยิ่งในตำแหน่งผู้จัดการ…
เริ่มจากการจัดตั้งเป็นคณะการบริหารจัดการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาในปัจจุบันหากยึดหลัก “ศาสตร์” หรือการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านของการสร้าง “คน” สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคใหม่นี้
ความท้าทายของการจัดการด้านการศึกษา คือบทพิสูจน์หนึ่งของความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของหลายฝ่าย ทั้งผู้เรียน ทั้งผู้ใช้บัณฑิต
พบกับเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวใหม่ที่น่าจับตาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ SBC กับหลักสูตร M.B.A. ผ่านคำบอกเล่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นผู้ปลุกปั้นหลักสูตร…
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้ เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพนั้นมาแรงแซงทางโค้งจริงๆ
การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จำนวนมาก ด้วยความพร้อมของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม แหล่งวัฒนธรรมโบราณ
"Harvard University” มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในฝันของใครหลายคน ที่กลายมาเป็นความจริงในชีวิต “เอมมี่-ธรานันท์ อัศวเทววิช” ว่าที่นักเรียน MBA ประจำ “Harvard…
ยื่นสมัครไปทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย ติด 5 มหาวิทยาลัย มีหลายแห่งเสนอทุนให้เปล่าเต็มจำนวนมาให้ แต่สุดท้าย “ปอ-ปิติภัทร ปฏิโภคสุทธิ์” …
X

Right Click

No right click