CIM DPU ปักธงผู้นำศาสตร์ ‘ความงาม-ชะลอวัย-แพทย์ทางเลือก’

August 11, 2023 960

จัดงาน SMART ระดมแพทย์-ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวสู่กำลังหลักอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เคลื่อนทัพสู่ผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงาม ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกอย่างเต็มรูปแบบ ผลักดันเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5 ยกระดับองค์ความรู้และงานวิจัย พร้อมเดินหน้าขยายงานด้านพัฒนาหลักสูตร ลงทุนเปิด DPU Wellness Center ติวเข้มทักษะนักศึกษาและผลิตงานวิจัย เตรียมเจรจาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสร้าง Future workforce กำลังคนทักษะสูงที่มีคุณภาพป้อนอุตสาหกรรม Health & Wellness ในอนาคต

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม และชะลอวัย ขยายตัวต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จากกระแสที่ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความสวยงามมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยยังมียุทธศาสตร์ระดับชาติ ขับเคลื่อนประเทศให้เป็น medical hub และผลักดัน Wellness tourism โดยโครงการสำคัญคือ Andaman Wellness Economic Corridor (AWC) หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสใน 6 จังหวัดอันดามัน ส่งผลให้บุคลากรทางด้านนี้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอีกมากในอนาคต

“ทางมหาวิทยาลัยฯ มุ่งตอบโจทย์กระแสใหม่ของโลก โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญในด้านความสวยงาม การมีสุขภาพที่ดี และการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ จึงมองว่าศาสตร์ด้านเฮลท์และบิวตี้ เป็นสองส่วนที่ต้องเดินไปด้วยกัน” ดร.ดาริกา กล่าว

สะท้อนให้เห็นจากแนวทางพัฒนาในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้มีการลงทุนและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พร้อมทั้งสนับสนุนงานวิจัย และเมื่อปลายปีที่แล้วยังได้เปิด DPU Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา พัฒนางานวิจัยด้านเวชศาสตร์ความงาม และศาสตร์ชะลอวัย อีกทั้งล่าสุดได้เจรจากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้าน Wellness เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรคุณภาพที่เป็น Future workforce และเป็นที่ต้องการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านนี้ในอนาคต

งานวิชาการ SMART จิ๊กซอว์ตัวสำคัญดันเวลเนสไทย

งานประชุมแห่งชาติด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือก และวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5 : The 5th SMART (The Fifth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ภายใต้แนวคิด “การแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามแห่งโลกอนาคต” จัดระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค.2566 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นับเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการบูรณาการเครือข่ายทางวิชาการ โรงพยาบาล สถานพยาบาลคลินิก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก มากกว่า 40 สถาบันเข้าร่วม อีกทั้งในงานยังมีมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามมาร่วมออกบูธจำนวนมาก

“ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านเวชศาสตร์ความงาม และชะลอวัย รวมทั้งงานวิจัยด้านนี้ก็มีค่อนข้างน้อย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงาน SMART ขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อการรวมตัวกันของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการพัฒนางานวิจัย” ดร.ดาริกา กล่าว

ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า งานนี้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญด้านเวลเนสในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างมาก โดยเป็นการรวมตัวกันของความเชี่ยวชาญด้านแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ด้านศาสตร์ความงามและชะลอวัย ขณะที่ในส่วนของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางการแพทย์จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รู้จักวิธีป้องกันพร้อมทั้งฟื้นฟูสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้โอกาสยังเป็นของนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้ ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร สิ่งที่อยู่ได้คือสุขภาพและความงาม

เปิดใจคนดังคว้าโอกาสเรียนรู้ศาสตร์แห่งอนาคต

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันจิ) นักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) รุ่นที่ 6 ส่วนตัวสนใจเรื่องการดูแลตนเองอยู่แล้ว จนวันหนึ่งค้นพบว่ามีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาเกี่ยวกับความสวยความงามจึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่

“อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงาม เน้นสอนให้ป้องกันการเกิดโรค และสอนวิธีใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ในคลาสเรียนมีทั้งคนทั่วไปและแพทย์ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมีความเข้าใจเวชศาสตร์ชะลอวัยมากขึ้น อยากฝากถึงคนที่สนใจเรียนด้านนี้ ถึงไม่ได้จบสายวิทย์ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ ขอแค่มีใจรักเท่านั้น”  

ด้าน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) นักร้องนักแสดง กล่าวว่า หลังจากโควิด-19 ทุกคนได้รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ การมีสุขภาพและร่างกายที่ดี คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและการดูร่างกายตนเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นในอนาคตคนจะให้ความสนใจด้านนี้มากขึ้นแน่นอน ซึ่งการได้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) DPU ในรุ่นที่ 11 เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์นี้ และเชื่อมั่นว่าแม้จะเป็นศาสตร์ใหม่แต่ในอนาคตจะเติบโตในวงกว้างแน่นอน

อีกหนึ่งดารานักแสดงที่มีประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่วิทยาลัย CIM DPU คือ สุทัตตา อุดมศิลป์ (ปันปัน) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนและนำไปปฏิบัติกับตัวเองก็คือ การรับความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และไม่เจ็บป่วย

“ก่อนมาสมัครเรียนได้เห็นโมดูลการสอน อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งรุ่นพี่แนะนำว่ามาเรียนที่นี่จะได้ความรู้ ได้สังคม ได้เพื่อนที่ดีแน่นอน เรียนแล้วได้นำความรู้ไปใช้กับตนเองและครอบครัว ในการดูแลสุขภาพด้านการกิน การออกกำลังกาย รวมถึงวิธีการหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากภายใน” สุทัตตา กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสุขภาพและความงาม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย และสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำหรับปริญญาเอก เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม Health & Wellness ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

Last modified on Friday, 11 August 2023 13:09
X

Right Click

No right click