September 24, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย การให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม (Innovation) เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง
สรุปและจำแนกคุณลักษณะของบัณฑิต MBA ที่พึงปรารถนาได้ดังนี้ 1. ควรเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล (Ethics and Good Governance)
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ“ โดยเฉพาะมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA) ทถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ“ โดยเฉพาะมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA) ทถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่
ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์ให้กับ "เวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลง"
เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาควรมีลักษณะเช่นไร และหลักสูตร MBA ที่พึงสอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตควรเป็นอย่างไร
ชัยชนะของการทำธุรกิจทุกวันนี้จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า แข่งขันกับโลกที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
หากเอ่ยชื่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใครหลายคนอาจไม่คุ้นหูเท่าเอ่ยชื่อ “พณิชยการพระนคร”
X

Right Click

No right click