December 06, 2023

CIBA DPU จับมือ MarTech และ Tellscore ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล

August 15, 2023 450

สร้างมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมปั้น นศ. สู่ Influencer  สร้างรายได้ระหว่างเรียน

ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ  ManpowerGroup ที่ระบุว่าแนวโน้มตลาดจ้างงานในไทยปี 2566 เพิ่มขึ้น ขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง โดยรายงานว่า 3 สายงาน ประกอบด้วย ไอที-โลจิสติกส์- Sales กับ Marketing  เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทย  จะเห็นได้ว่า สายงานด้านการขายและการตลาด (Sale & Marketing) ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานตลอดเวลา แต่จากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รูปแบบของการตลาดจึงปรับเปลี่ยนไปสู่การตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลของ CIBA DPU ได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพร้อมปรับวิธีการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา  ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association Thailand)  และ Tellscore แพลตฟอร์มรีวิวสินค้าที่รวบรวม Influencer ทั่วประเทศไทยไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียวซึ่งจะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะมาร่วมพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัลอย่างแท้จริง

ดร. รชฏ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ MarTech จะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการนำเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) ระบบคลาวน์ ฯลฯ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการตลาดและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด  ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญตลอดกลยุทธ์ด้านการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

สำหรับ Tellscore เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวม Influencer จำนวนมากมายอยู่ในนี้ จะเข้ามาพัฒนาทักษะด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ การทำ Content การทำตลาดผ่าน Social Media และการนำเสนอสินค้าผ่านการเป็น Influencer นอกจากนี้ เมื่อพัฒนาตนเองถึงเกณฑ์ Tellscore นักศึกษาของเราจะได้เป็น Influencer ในแพลตฟอร์มนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีรายได้ตั้งแต่ปี 1 โดยการันตีเริ่มตั้งแต่ 100 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นตามระดับทักษะของนักศึกษา Tellscore จะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้กับมืออาชีพที่อยู่ในสายงานนั้น ๆ โดยตรง จะทำให้มีทักษะทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหน้า เช่น การพรีเซนต์สินค้า การออกหน้ากล้อง ต่าง ๆ เหล่านี้ Tellscore จะช่วย Coaching ส่วนทักษะเบื้องหลัง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การทำ Big Data การนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนการตลาด และอื่น ๆ MarTech จะเป็นผู้ฝึกทักษะให้ทั้งหมด นักศึกษาก็จะมีทักษะทั้ง 2 ด้าน ทำให้สามารถวางแผนการตลาดหรือทำคอนเทนต์ให้สอดรับกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ขณะเดียวกัน CIBA DPU ได้จัดทำ Ecosystem ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นห้องไลฟ์สดที่มีความพร้อม รวมทั้งจัดธีมให้เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย” ดร. รชฏ กล่าว

ดร. รชฏ กล่าว กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมโดยวิทยากร และการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการันตีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเรา และการนำมืออาชีพ (Professional) ในสายงานด้านการตลาดมาเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกและพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบัณฑิตหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่จบออกไป เป็นผู้ที่มีทั้งทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และมีความสามารถหลากหลายตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้าน นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ Co-Founder & CEO บริษัท เทล สกอร์ จำกัด กล่าวต่อความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เทล สกอร์ มีต้นทุน 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเทลสกอร์เอง โดยใช้ AI และBig data รวมถึงนวัตกรรมด้านการจัดการในรูปแบบ Martech รุ่นใหม่ อีกด้านจะเป็นมิติของคน คือ บุคลากรของเราถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Marketing ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมาร่วมแชร์ความรู้ด้านเทคโนโลยี แชร์ Know-how information รวมถึงเทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงสนามจริง เพื่อฝึกประสบการณ์ในโลกของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เนื่องจากการได้ลงมือปฎิบัติจริง นักศึกษาจะเห็นตัวแปรที่ทำให้ทฤษฎีจากห้องเรียนเปลี่ยนไป ซึ่งการฝึกจริงจะทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญมากขึ้น ถือเป็นการติดอาวุธทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อสู้ในโลกความจริง

“อยากฝากถึงนักศึกษาที่อยากเป็นอินฟูลเอนเซอร์ อยากให้มองเทลสกอร์เป็นบ้านหลังที่ 2 และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในภาคสนามจริง เมื่อนักศึกษาก้าวออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย แล้วอยากทำอาชีพนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ให้มาหา เทลสกอร์ เรามีทีมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่” นางสาวสุวิตา กล่าวในตอนท้าย

Last modified on Tuesday, 15 August 2023 07:18
X

Right Click

No right click