คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 3 อัตรา

April 30, 2024 703

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 3 อัตรา

  1. อาจารย์ด้านการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567
  2. อาจารย์ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
  3. อาจารย์ด้านบริหารการปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/job-opportunities-new/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 696 5737, 064 396 6145 และ 085 563 6355 ในวันและเวลาราชการ

Last modified on Tuesday, 30 April 2024 17:58
X

Right Click

No right click