ทีเอ็มบีธนชาต สำรองธนบัตร 16,000 ล้านบาท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

April 14, 2022 2434

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรให้บริการผ่านเอทีเอ็มและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินสดช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยแบ่งธนบัตรสำรองในเขตกรุงเทพมหานคร 7,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 9,000 ล้านบาท หรือบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 10,500 ล้านบาท และช่องทางสาขาจำนวน 5,500 ล้านบาท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางเงินต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันทีเอ็มบีธนชาตมีสาขา จำนวน 636 สาขา และเครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 3,043 เครื่องทั่วประเทศ

X

Right Click

No right click