ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) นายแดเนียล วีดเมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 2 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และนายเคอิจิโระ นากาซาวะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ฉลองความสำเร็จของ EXIM BANK ร่วมกับ ADB และ JICA ในการสนับสนุนทางการเงินจำนวนรวม 3,900 ล้านบาทให้กลุ่ม EA ใช้จัดหารถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,200 คัน เพื่อทดแทนรถโดยสารสันดาป ลดมลพิษทางอากาศและเสียงในระบบขนส่งสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น ณ EA สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้น้ำมันและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ระบบขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 30@30 ในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีเป้าหมายสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% และยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการยกระดับธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว (End to End Net Zero Economy Escalator)

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายวาเลนติโน แดส หัวหน้าสำนักงานประจำสหพันธรัฐมาเลเซียและประเทศไทย การเงินเพื่อการส่งออกแห่งสหราชอาณาจักร (UK Export Finance : UKEF) ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากการเจรจาทวิภาคีในระหว่างการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย (Asian EXIM Banks Forum : AEBF) ครั้งที่ 28 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ UKEF ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและสหราชอาณาจักรด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเทศที่สาม ตลอดจนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 108 ปี สตง. Friendship Run 2023 จัดขึ้นในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 108 ปี เพื่อสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ณ สตง. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและสถานการณ์เศรษฐกิจในกัมพูชา รวมถึงแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา ภายใต้บทบาท EXIM BANK ที่มีเป้าหมายสู่การเป็น Green Development Bank เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ EXIM BANK ได้เข้าพบนายดิท ซกจอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารการค้าต่างประเทศของกัมพูชา (Foreign Trade Bank of Cambodia : FTB) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมแก้หนี้ครัวเรือน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ยั่งยืนในชุมชนห้วยน้ำเพี้ย จ.น่าน

X

Right Click

No right click