January 19, 2022
นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK
XIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมกับนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ “สวนผักรักษ์พอเพียง” บริเวณด้านข้างสวนพญาไทภิรมย์ ซึ่ง EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click