February 20, 2024

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถผู้พิการการเคลื่อนไหวในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายใต้ “โครงการ EXIM เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ” ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (BOCT) และนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR) ร่วมงานฉลองความสำเร็จในการสนับสนุนทางการเงินภายใต้ Syndicated Loan ระหว่าง EXIM BANK ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด (BOCHK) และ BOCT รวม 157.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,517 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ดรีม ไอส์แลนดส์ ดีเวลล็อปเมนต์ ทู ไพรเวท จำกัด และบริษัท ดรีม ไอส์แลนดส์ ดีเวลล็อปเมนต์ ทรี ไพรเวท จำกัด ในเครือ SHR เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาโครงการครอสโร้ด มัลดีฟส์ แหล่งท่องเที่ยวครบวงจรในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประกอบด้วยรีสอร์ต 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ และโรงแรมโซ/ มัลดีฟส์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย บีชคลับ ท่าจอดเรือ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ SHR สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

EXIM BANK ร่วมสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเล็งเห็นศักยภาพของโครงการครอสโร้ด มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนครบวงจรขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Green GlobeTM แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Blue Economy) โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030) เป้าหมายที่ 14 ขององค์การสหประชาชาติ เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ EXIM BANK ในการดำเนินบทบาท “Green Development Bank” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก

ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายที่ซ่อมปรับปรุงแล้ว และนมกล่องพร้อมดื่มให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสุขภาพคนในชุมชนพญาไทและใกล้เคียง

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2566

ต้นแบบธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กจากซากรถยนต์เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งค่าความร้อนสูง

X

Right Click

No right click