กระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในเอเชีย-แปซิฟิก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางปาริสา ภัคดุรงค์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับ ดร.ธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนายนพดล อุเทน (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และนางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ (ขวา) ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงาน ปปง. ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินค้าภายในองค์กร โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Dual-use Items ให้แก่ผู้ส่งออกและนำเข้ากว่า 100 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สนับสนุนการขยายธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกยุค Next Normal เพิ่มมากขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมอาวุธด้านความรู้ แหล่งเงินทุน และเครือข่าย คาดสร้างมูลค่าการค้าการลงทุนกว่า 1,000 ลบ.

X

Right Click

No right click