กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว Home 1st Extra ดูแล ใส่ใจ มอบความคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง

May 30, 2024 80

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ  ออกผลิตภัณฑ์ “โฮมเฟิสต์ เอ็กซ์ตร้า”  (Home 1st Extra)  แบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้หัวหน้าครอบครัว ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองยาวนานสูงสุด 30 ปี พร้อมสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับผลประโยชน์เพื่อปลดภาระหนี้ อุ่นใจกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นของครอบครัว ไม่เป็นภาระคนข้างหลัง และหากเป็นด้วยโรคร้ายแรง รับผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาหรืออื่นๆ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ในการออกผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย “โฮมเฟิสต์ เอ็กซ์ตร้า” (Home 1st Extra)  ในครั้งนี้ว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือที่ทั้งสององค์กรร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Gain 1st สำหรับผู้ต้องการออมเงินแล้ว ยังมีแบบประกันโฮมเฟิสต์ พลัส ที่ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

นายโชนกล่าวว่า การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ถือว่ามีความจำเป็นมากขึ้นเพราะบ้านถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกคนในครอบครัว ผลิตภัณฑ์ “โฮมเฟิสต์ เอ็กซ์ตร้า” จึงเป็นแบบประกันที่ช่วยได้ทั้งความเสี่ยงกรณีผู้ผ่อนชำระค่าบ้านเสียชีวิต และยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเป็นโรคร้ายแรง ด้วยจุดเด่นคือ ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองยาวนานสูงสุดถึง 30 ปีและสามารถขอใช้สินเชื่อเพื่อชำระเบี้ยได้  โดยคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาหลัก ครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรง เพื่อลดความกังวลจากโรคร้ายแรงที่ไม่คาดฝัน และ ปลดภาระหนี้ไม่เป็นภาระกับคนข้างหลัง

ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลการเรียกร้องสินไหมของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ในปัจจุบัน พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังอยู่ในวัยทำงาน และเพิ่งผ่อนบ้านไปได้ไม่นาน ยังมีภาระหนี้คงเหลือค่อนข้างมาก  และสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตพบว่ากว่า 70% มีความเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงต่างๆ อาทิ มะเร็งและเนื้องอก ระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งนำมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ รวมทั้งยังพบในคนอายุน้อยและวัยทำงานเพิ่มขึ้น  ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมากโดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัด มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 400,000 บาท  หรือการรักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy) ก็สูงถึง 1.7 ล้าน – 5.8 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการดูแลรักษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยอาจเสียโอกาสในการหารายได้

“โฮมเฟิสต์ เอ็กซ์ตร้า เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกรุงเทพประกันชีวิตจะทำหน้าที่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือหากลูกค้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยยังเป็นของครอบครัวต่อไป และจะจ่ายสินไหมเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเป็นโรคร้ายแรง จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้ที่มีความเสี่ยงหรือความกังวลด้านโรคร้ายแรง โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์ ที่ไม่มีสวัสดิการ ทั้งแม่ค้า พ่อค้า ออฟไลน์ ออนไลน์ ไอที โปรแกรมเมอร์ หรือ พนักงานร้านค้าต่างๆ และ กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคร้ายแรง  เช่น ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง พยาบาล แพทย์ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข” นายโชนกล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า

“โฮมเฟิสต์ เอ็กซ์ตร้า” ยังมีผลประโยชน์ในกรณีผ่อนสินเชื่อครบจำนวนแล้วแต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ ผู้กู้สามารถเลือกขอยกเลิกความคุ้มครองเพื่อรับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเลือกรับความคุ้มครองต่อเพื่อรับผลประโยชน์หากเป็นโรคร้ายแรงภายหลัง หรือหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ครอบครัวยังได้รับผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ โดยผู้กู้ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

X

Right Click

No right click