August 11, 2020

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง อย. ลดโซเดียมในอาหาร รณรงค์คนไทยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

September 16, 2019 482

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการร่วมเป็นภาคีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยมีนางสาวชลิตา กลัดนิ่ม รองกรรมกรรมผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคที่เน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับคุณภาพและรสชาติของอาหาร บริษัทฯ จึงทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอาหารทุกเมนูด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center) ให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการอาหารของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ภายใต้ “หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น” (CPF Healthier Choice Principle) โดยมีเป้าหมาย ในปี 2563 จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ อย. ในโครงการ “มาตรการการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ด้วยการร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ตอบรับนโยบายสุขภาพคนไทยดีถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ ซีพี บาลานซ์ (CP Balance) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ช่วยสร้างสมดุล ให้ผู้บริโภคได้คุณค่าโภชนาการครบห้าหมู่ แคลอรี่ต่ำ และที่สำคัญมีใยอาหาร (ไฟเบอร์) สูง ขณะที่ปริมาณโซเดียม และไขมันอิ่มตัวต่ำ ซึ่งผู้บริโภคสามารถอ่านฉลากคุณค่าทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมของอาหารในการตัดสินใจเลือกบริโภค

ซีพี บาลานซ์ มีทั้งหมด 7 เมนู อาทิ ข้าวกล้องแกงส้มปลาแพนกาเซียสดอรี่ ข้าวกะเพราอกไก่นุ่ม ข้าวน้ำพริกอกไก่ ข้าวกล้องต้มทรงเครื่อง โดย เมนูข้าวอบธัญพืชและไก่ เป็นผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพของ อย. ส่วนเมนูอื่นๆ อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองต่อไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ วางจำหน่ายในร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท และร้านสะดวกซื้อ seven-eleven

X

Right Click

No right click